HOK omogućio dijelu članova otpis komorskog doprinosa – provjerite imate li pravo na otpis za prvo tromjesečje 2021. godine!


Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na svojoj je sjednici donio Odluku o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine, a ista je stupila na snagu 23. ožujka 2021. godine

Članovi koji obavljaju niže navedenu pretežitu djelatnost (sukladno „Uputi Porezne uprave o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)“ za veljaču 2021.), imaju pravo na otpis komorskog doprinosa za prvo tromjesečje 2021. godine uz podnošenje zahtjeva:

 • 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.90 Ostali smještaj
 • 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.21 Djelatnosti keteringa
 • 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 85.10 Predškolsko obrazovanje
 • 85.20 Osnovno obrazovanje
 • 85.31 Opće srednje obrazovanje
 • 85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
 • 85.41 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
 • 85.42 Visoko obrazovanje
 • 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području u području kulture
 • 85.53 Djelatnosti vozačkih škola
 • 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje
 • 85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
 • 90.01 Izvođačka umjetnost
 • 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
 • 90.04 Rad umjetničkih objekata
 • 91.01 Djelatnosti muzeja
 • 91.02 Djelatnosti knjižnica i arhiva
 • 91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
 • 91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
 • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • 93.11 Rad sportskih objekata
 • 93.12 Djelatnost sportskih klubova
 • 93.13 Fitnes centri
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n.

Nadalje, članovi Hrvatske obrtničke komore koji su korisnici mjere u sklopu „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije“ za siječanj-veljaču 2021. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: mjera) mogu podnijeti zahtjev za otpis komorskog doprinosa:

U ovom je slučaju potrebno je, uz ispunjeni Zahtjev za otpis komorskog doprinosa, dokazati pravo na korištenje mjere ispisanom Poreznom knjigovodstvenom karticom (PKK) iz Jedinstvenog portala Porezne uprave za I. stup obveznog mirovinskog osiguranja za obrtnika.

Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku, najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Otpis komorskog doprinosa može se odobriti ako na dan 31.12.2021. nema dugovanja većeg od iznosa za dva tromjesečja odnosno većeg od 456,00 kuna.

Pretežitom djelatnošću smatra se djelatnost koja je kao takva upisana u Obrtni registar. Ako djelatnost koja je osnovni izvor primitaka/prihoda obrta u Obrtnom registru nije upisana kao pretežita, potrebno je odgovarajućim vjerodostojnim ispravama dokazati koja je djelatnost pretežita kao osnovni izvor primitaka/prihoda.

Član Hrvatske obrtničke komore za već uplaćeni iznos komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine, a mu odobren zahtjev može zatražiti povrat ili koristiti preplatu za sljedeća razdoblja.

Obrazac Zahtjeva za otpis komorskog doprinosa moguće je preuzeti ovdje. S obzirom da je obrazac moguće ispunjavati potrebno ga je otvoriti programom Adobe pa obratite pažnju na preferirani način otvaranja .pdf dokumenta u vašim postavkama na računalu.

Ispod ove objave uz Obrazac Zahtjeva za otpis komorskog doprinosa dostupna je i Odluka Upravnog odbora HOK-a te popis područnih komora kojima je potrebno dostaviti ispunjeni zahtjev.

obrazac_zahtjev-otpis_2021 GDPR po odluci UO HOK-a.pdf

Galerija

Kalendar