Prema izmijenjenom Pravilniku obrtnici nisu radnici

Hrvatska obrtnička komora reagirala je na neravnopravan tretman svojih članova propisan izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak 

Najava o povećanju prigodne nagrade s 2.500 na 7.500 HRK, od 1. prosinca ove godine nije se ostvarila, već su umjesto toga donesene mjere kojima se obrtnike diskriminira u odnosu na sve druge poslodavce, što je protivno Ustavu RH kojim se jamči pravo jednakog tretmana svih gospodarskih subjekata na tržištu.

Vlada Republike Hrvatske je 30. studenog 2018. godine izmjenom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/18), poslodavcima omogućila neoporezivo isplatiti 5.000,00 HRK nagrade zaposlenicima, ali za radne rezultate, dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. Izmjenom Pravilnika Vlada Republike Hrvatske stavila je u neravnopravan položaj obrtnika/poslodavaca budući da samostalni osiguranici (obrtnici i ostali) obveznici poreza na dohodak ili obveznici poreza na dobit svojim radnicima mogu isplatiti neoporezivu nagradu za radne rezultate, ali ne mogu je isplatiti sami sebi. Jednostavno rečeno – obrtnik će tako biti u mogućnosti neoporezivo nagraditi svoje radnike za doprinos u poslovanju, ali nije mu dozvoljeno nagraditi samog sebe. Hrvatska obrtnička komora smatra neprihvatljivim da se na ovakav način oštete obrtnici, koji sukladno Zakonu o obrtu, svojim radom u obrtu ostvaruju sva prava i obveze iz radnog odnosa, a uz to zapošljavaju i generiraju radna mjesta. Za više od 83.000 članica i članova Hrvatske obrtničke komore promjene koje trebaju predstavljati dodatni poticaj obrtništvu unijele su diskriminaciju i postale izvor nezadovoljstva. Zbog svega navedenog Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjev Vladi Republike Hrvatske u kojem traži žurnu reakciju izmjenom Pravilnika, na način koji će omogućiti obrtnicima isplatu neoporezive nagrade i za sebe pod istim uvjetima.

Kalendar