O Udruženju

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije Udruženje obrtnika Split Put Supavla 37, 21000 Split Kliška - ulaz MB: 03118819 OIB: 27268157069 IBAN:HR1923600001102377965   Tel: 021/345-333 Fax: 021/345-055 e-mail: uo.split@hok.hr  

Stručna služba Udruženja

Radno vrijeme: Ponedjeljak , Srijeda, Petak: 07,30 - 15,30 Utorak, Četvrtak: 07,30-20,00 Tajnica Udruženja obrtnika: Katarina Mimica Pravni savjetnik – referent za opće i pravne poslove i rad cehova: Frane Ljilja   Stručna služba Udruženja osnovana je za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova. Organizacija Stručne službe odgovara potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja. Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke: 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo, 2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja, 3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja, 4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.


Kalendar