O Udruženju

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije
Udruženje obrtnika Split
Put Supavla 37, 21000 Split

Kliška - ulaz

MB: 03118819
OIB: 27268157069
IBAN:HR1923600001102377965

 

Tel: 021/345-333
Fax: 021/345-055
e-mail: uo.split@hok.hr

 

Stručna služba Udruženja

Radno vrijeme:
Ponedjeljak , Srijeda, Petak: 07,30 – 15,30

Utorak, Četvrtak: 07,30-20,00

Tajnica Udruženja obrtnika:
Katarina Mimica

Pravni savjetnik – referent za opće i pravne poslove i rad cehova:
Frane Ljilja

 

Stručna služba Udruženja osnovana je za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova. Organizacija Stručne službe odgovara potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja.

Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke:
1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo,
2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,
3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,
4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.Kalendar