Nadzorni odbor

 Split - sveti Duje

Djelokrug poslova Nadzornog odbora:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja, 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja, 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja, 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor obavlja i druge poslove ‘za koje ga zaduži Skupština Udruženja.
Članovi Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Split:

Nada Gavrić, predsjednica Jela Kalinić Vilma Tolić

     


Kalendar