Skupština

Split Skupština Udruženja obrtnika Split je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjava je 37 predstavnika članova Udruženja. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Skupština donosi: - Statut, - Program rada, - Odluku o visini doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa, Financijski proračun Udruženja, - Odluku o raspisivanju i provođenju izbora, Poslovnik o radu Skupštine, - odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja, odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva, - imenuje i razrješava predsjednika Udruženja, - imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja, - imenuje i razrješava članove Upravnog odbora, - imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora, - bira i opoziva predstavnike u Skupštinu POK-a, - odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.Kalendar