Stručna služba

Radno vrijeme sa strankama: Ponedjeljak, srijeda, petak: 7,30 h - 15,30 h Utorak, četvrtak: 7:30 h - do 20:00 h   Tajnica Udruženja obrtnika: Katarina Mimica, dipl. oec.   Savjetnik za pravne poslove i rad cehova: Frane Ljilja, dipl.iur.   Stručna služba Udruženja osnovana je za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova. Organizacija Stručne službe odgovara potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja. Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke: 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo, 2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja, 3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja, 4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.

Kontaktirajte Stručnu službu

 


Kalendar