Savjeti za obrtnike

Objavljen Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2018. godini!

Objavljen je Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2018. godini. Detalje možete pronaći na ovom linku.

Javni poziv Grada Solina za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2018. godini

  Sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanja poduzetničke klime i pružanja poticaja razvoju poduzetničkih sposobnosti na području grada Solina, gradonačelnik grada Solina poziva sve pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima da se odazovu na ovaj Javni poziv i prijave…

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom – ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” – proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti. Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača…

Dokazi potrebni za isporuku dobara unutar Europske unije

Uočeno je da veliki broj poreznih obveznika kao dokaz da je obavljena isporuka dobara unutar EU koja je oslobođena PDV-a prema članku 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) ima samo račun i izjavu, te ne raspolažu dokazom…

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2017. i 2018. godini za…

1 2 3 46 >

Kalendar