HOK omogućava jednostavniju prijavu poreza na dohodak

Obrtnici, Hrvatska obrtnička komora za Vas je pripremila kalkulativne obrasce, kako bi Vam omogućili jednostavnije ispunjavanje Vaše porezne prijave za 2015. godinu (obrazac DOH, obrazac P-PPI, obrazac KD).

Dodatno, za Vas smo pripremili i kalkulativni obrazac OPZ-STAT-1. Podsjećamo da ste u mogućnosti, ako imate do troje zaposlenih, obrazac predati u Poreznu upravu, u “papirnatom” obliku.

Svi obrasci dostupni su na web stranici HOK-a na naslovnici (u modulu PRIJAVA POREZA NA DOHODAK).

Kalendar