Obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača – ogledni primjerak, vođenje evidencije prigovora, forma i sadržaj potvrde primitka

Zbog čestih upita obrtnika, na ovom linku još jednom objavljujemo ogledni primjer Obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača, usklađen s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Također, ponovno napominjemo da su trgovci koji pružaju javnu uslugu (npr. distribuciju toplinske energije, prirodnog plina, obavljanje dimnjačarskih usluga, prijevoz putnika itd.) sukladno čl. 10. st. 4. novog Zakona,  također dužni i na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Javne usluge u tom smislu taksativno su nabrojane u čl. 24. Zakona o zaštiti potrošača.

Nadalje, kako su nam svojedobno pristizale informacije od obrtnika da određene osobe koje se predstavljaju kao državni inspektori, dolaze u njihove radnje i upozoravaju ih na navodnu obvezu vođenja evidencije prigovora potrošača u određenoj za to propisanoj knjizi, uz nezaobilaznu preporuku gdje istu knjigu mogu nabaviti, u svezi istog postavili smo upit Ministarstvu gospodarstva RH odakle nam je odgovoreno kako „oblik vođenja evidencije iz članka 10. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14) nije propisan, već je to ostavljeno na izbor samom trgovcu, primjerice, bilježnica, listovi papira, i sl.“.

Nadalje, kako je člankom 10. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača propisano da je trgovac dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora, obrtnicima još jednom posebno skrećemo pozornost da smo na naš upit iz Ministarstva gospodarstva dobili informaciju da je „trgovac dužan, u svojoj evidenciji, osim prigovora potrošača čuvati i odgovore na zaprimljene prigovore“.

Također, s obzirom na upite naših članova, zatražili smo od Ministarstva gospodarstva pojašnjenje o tome postoji li propisana forma potvrde primitka pisanog prigovora potrošača i koje sve podatke navedena potvrda mora sadržavati, te smo iz Ministarstva dobili odgovor “da je trgovac dužan potvrditi pisanim putem primitak pisanog prigovora, međutim, predmetni Zakon ne propisuje određenu formu potvrde pisanog primitka niti obavezne podatke koje bi ista trebala sadržavati“.

Naime, trgovcima je ostavljeno da samostalno odluče o formi potvrde, ali smo mišljenja da bi potvrda primitka trebala sadržavati najmanje osnovne podatke kao što su naziv i adresa trgovca koji izdaje potvrdu pisanog primitka, ime i adresu potrošača koji je podnio pisani prigovor te potpis trgovca koji je izdaje potvrdu“, zaključuje se u odgovoru Ministarstva gospodarstva.

 

Ranije objavljeni članci na ovu temu:

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
Obavijest o načinu podnošenje prigovora potrošača
Oblik vođenja evidencije prigovora potrošača nije propisan
Sadržaj i forma potvrde primitka pisanog prigovora potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (110/15)

 

Kalendar