Priručnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva

Porezna uprava izdala je novi priručnik namijenjen obrtnicima koji žele da im se dohodak iz poslovanja obrta oporezuje paušalnim iznosima.

Priručnik je dostupan na web stranici Porezne uprave putem ovog linka.

Kalendar