Zbrinjavanje otpada u djelatnostima intelektualnih usluga

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom uvedeno je niz novih propisa koji se odnose na sve djelatnosti pa tako i intelektualne usluge čiji je broj poddjelatnosti vrlo širok i obuhvaća:
vođenje poslovnih knjiga, izdavačku djelatnost, prevoditeljsku djelatnost, poduku, marketing…

Navedeno je bila tema na sastanku Sekcije intelektualnih usluga Udruženja obrtnika grada Zagreb, te je na njihovim web stranicama objavljena prezentacija o zbrinjavanju otpada u djelatnostima intelektualnih usluga, koju možete pronaći na ovom linku.

(Foto: HOK)

Datum objave: 29.02.2016.Kalendar