Donesen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV..4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017. – 2022.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17), ministar poljoprivrede donio Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpora u okviru mj IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture za razdoblje 2017-2020_NN_110_2018

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 110/18., a stupio je na snagu 08.12.2018.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

PREDMET POTPORE
Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

PRIHVATLJIVA ULAGANJA:
Prihvatljiva ulaganja su:

  1. a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
  2. b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
  3. c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
  4. d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
  5. e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
  6. f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
  7. g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

 

FINANCIRANJE:
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 12.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 9.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Sredstva javne potpore raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.

Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

ZAHTJEV ZA POTPORU:
Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo. Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr ). Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava.

 

KONTROLA NA TERENU:
Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, a po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.Osim djelatnika Upravljačkog tijela, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:
Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture za razdoblje 2017. – 2020. (»Narodne novine«, broj 59/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (»Narodne novine«, broj 59/17).Kalendar