Ceh za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodječe potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017. – 2020.”

Obavještavamo vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodječe potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017. –…

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o akvakulturi

Ovim putem obavještavamo vas da je otvoreno e-savjetovanje vezano za donošenje novog Zakona o akvakulturi. Djelatnost akvakulture trenutno je uređena odredbama Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 152/14), u dijelu koji se odnosi na uzgoj u moru, te odredbama Zakona o…

Ribari – novi propisi

Ponovno je stupio na snagu niz novih propisa koji su jako bitni ribarima za obavljanje njihove djelatnosti. Dakle, krenimo redom: 1)Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o…

Objava za medije Udruženja obrtnika Split – splitska ribarnica

Ribari se na splitskom području suočavaju sa sve većim problemima, no jedan je gorući – problem splitske ribarnice. Budući da se problem nije dao riješiti uobičajenim, službenim putem, zbog važnosti situacije odlučili smo se obratiti medijima. Naime, ribarnica je prema Pravilniku o pravilima uspostave sustava…

Nova e-savjetovanja i nova odluka za ribare

Ovim putem obavještavamo naše članstvo – ribare o nizu informacija koje im mogu biti od poslovnog interesa. Počnimo redom. Otvorena su nova savjetovanja, kako slijedi: 1) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja…

< 1 2 3 4 5 21 >


Kalendar