Radionice za ribare u svezi Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.22.

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“, a koji je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu do 31. ožujka 2018. godine, Uprava ribarstva organizira radionice kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječajima, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru tih mjera.

Održavanje prve radionice je predviđeno dana 14. veljače 2018. godine (srijeda), u Zadru, hotel „Kolovare“, Bože Peričića 14, s početkom u 11:00 sati.

Osim navedenoga, predviđeno je održavanje radionica i u Puli/Rijeci te Splitu, ali točna mjesta održavanja i termini nisu još potvrđeni, pa ćemo obavijest o tome objaviti naknadno.

Za radionicu u Zadru potrebno je prijaviti sudjelovanje putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na telefon: 01/6443-287, do utorka, 13. veljače 2018. godine.

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“Kalendar