Besplatni seminar za sudske tumače na temu pravnih pojmova i terminologije!

Dana 10. travnja 2018. godine s početkom u 17 sati u Obrtničkom domu u Splitu na adresi Put Supavla 37 održat će se seminar na temu: Pravni pojmovi i terminologija.

Radi se o dvosatnom seminaru o osnovnim pojmovima i terminologiji prava za osobe koje po struci nisu pravnici, a susreću se s pravnom terminologijom u svom radu, kao što su sudski tumači. Predavač je prof. dr. sc. Zoran Pokrovac, profesor na Pravnom fakultetu u Splitu, gdje predaje uvodni predmet u studij prava: Teorija države i prava. Prof. Pokrovac je i sam bio sudski tumač, a ima i bogato iskustvo prevođenja pravnih tekstova s njemačkog i engleskog jezika. U svom kolegiju, prof. Pokrovac uvodi buduće pravnike u osnovne pojmove prava, a na našem seminaru u dva sata u pojmovnik i terminologiju prava uvesti će sudske tumače. Poseban akcent biti će na nekim naoko sličnim pojmovima koji osobama bez formalnog pravnog obrazovanja stvaraju probleme i dovode ih u zablude.

Seminar je besplatan uz prethodnu najavu na: info@tumac-prevoditelj.comKalendar