Oblik vođenja evidencije prigovora potrošača nije propisan!

Kako su nam u zadnje vrijeme počele pristizati informacije od obrtnika da određene osobe koje se predstavljaju kao državni inspektori, dolaze u njihove radnje i upozoravaju ih na navodnu obvezu vođenja evidencije prigovora potrošača u određenoj za to propisanoj knjizi, uz nezaobilaznu preporuku gdje istu knjigu mogu nabaviti, u svezi istog postavili smo upit Ministarstvu gospodarstva RH odakle nam je odgovoreno kako „oblik vođenja evidencije iz članka 10. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14) nije propisan, već je to ostavljeno na izbor samom trgovcu, primjerice, bilježnica, listovi papira, i sl.

Naime, člankom 10. stavkom 6. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da je trgovac dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača, ali nije propisan nikakav poseban oblik vođenja te evidencije, dok se člankom 5. istog Zakona trajni medij definira kao svako sredstvo koje omogućava potrošaču ili trgovcu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala.

Nadalje, kako je člankom 10. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača propisano da je trgovac dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora, obrtnicima posebno skrećemo pozornost da smo na naš upit, iz Ministarstva gospodarstva dobili informaciju da je „trgovac dužan, u svojoj evidenciji, osim prigovora potrošača čuvati i odgovore na zaprimljene prigovore“.

S obzirom da je ovo već drugi sličan slučaj u zadnje vrijeme, preporučamo svim obrtnicima da kada im se bilo tko u svezi njihove djelatnosti predstavlja kao službena osoba, prvo zatraže od istog da dokaže svoj identitet i svojstvo službene osobe, te da se obrate direktno Stručnoj službi Udruženju obrtnika Split ukoliko imaju bilo kakvih nejasnoća u svezi njihovih stvarnih obveza, a sve kako ne bi bili dovedeni u zabludu.

Kalendar