Održana četiri okrugla stola za obrtnike i druge poduzetnike o e-trgovini i ARS-u

Hrvatska obrtnička komora kao partner u projektu „Promocija poduzetništva“ organizirala je i održala za obrtnike i druge poduzetnike, kao i za one koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja, četiri okrugla stola o e-trgovini i alternativnom rješavanju sporova.

Okrugli stolovi odnosno webinari održani su istovremeno online i onsite u Dubrovniku i Splitu, a svaki od njih obuhvatio je po dvije teme iz područja e-trgovine i ARS-a:

1.Okrugli stol/webinar – Dubrovnik, 21.10.2021. u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji

Digitalni biznis – od ideje do realizacije

Alternativno rješavanje sporova – umjesto sudske parnice

2. Okrugli stol/webinar – Dubrovnik, 22.10.2021. u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji

Osnovni modeli e-trgovine

Besplatno rješavanje sporova na Sudu časti HOK-a

3. Okrugli stol/webinar – Split, 25.10.2021. u Udruženju obrtnika Split

Digitalni marketing za e-trgovinu

Efikasno rješavanje sporova pred Centrom za mirenje pri HOK-u

4. Okrugli stol/webinar – Split, 26.10.2021. u Udruženju obrtnika Split

Istraživanje i analiza tržišta i konkurencije

Online rješavanje sporova u Hrvatskoj i ODR platforma EU

Edukacije su održali Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr. iur.

Cilj organizacije ovakvih događanja, koje u projektu provodi Tajništvo Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, je upoznavanje sudionika s mogućnošću samozapošljavanja ili proširenja poslovanja uključivanjem u najnovije trendove e-trgovine (ili u jedinstveno europsko digitalno tržište), kao i predstavljanje načina kako izbjeći sudske sporove pri poslovanju u Hrvatskoj ili prekogranično, korištenjem efikasnih metoda rješavanja istih koji su alternativa redovnim sudovima.

Na okruglim stolovima sudjelovalo je 107 polaznika. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju broj mjesta za sudionike onsite bio je ograničen. Polaznici su pokazali značajan interes za sudjelovanje te su doprinijeli uspjehu okruglih stolova svojim aktivnim sudjelovanjem i pitanjima na koje su dobili konkretne odgovore te su izrazili zanimanje za dodatne edukacije iz ovog područja. Sudionici su upoznati da nakon održavanja ove edukacije mogu pristupiti online testu nakon kojeg mogu dobiti certifikat kojim će steći mogućnost da eventualni spor riješe pred Centrom za mirenje pri HOK-u bez plaćanja naknade te popust pri izradi promotivnih filmova za vlastitu web stranicu. Za više informacija o okruglim stolovima posjetite web stranicu “Budi poduzetnik“.

O projektu:

Hrvatska obrtnička komora partner je u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Promocija poduzetništva“ (KK.03.1.2.24.0001). Komora je provodila aktivnosti u području  obrazovanja za obrtnička zanimanja te promocije samozapošljavanja ili proširenja poslovanja kroz e-trgovinu i ARS-a. Svrha projekta je organizacija i provedba aktivnosti namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu malih i srednjih poduzetnika čime bi se omogućilo stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kalendar