PAUŠALISTI – bliži se rok za uplatu prvog predujma poreza na dohodak 2021. godine – od ove godine novi iznosi predujmova

Novim Pravilnikom o oporezivanju samostalnih djelatnosti smanjena je stopa paušalnog poreza na dohodak s 12% na 10%, a pojedini su gradovi umanjili stopu prireza za tekuću godinu.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno na račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu (boravištu) poreznog obveznika i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja:

I. tromjesečje – do 31. ožujka 

II. tromjesečje – do 30. lipnja 

III. tromjesečje – do 30. rujna 

IV . tromjesečje – do 31. prosinca

Iznos obračunatog paušalnog poreza i prireza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR68, brojčane oznake poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449, te OIB-a fizičke osobe.

  • Primjer uplatnog računa za grad Split:  HR2710010051740912004     HR68     1449 – OIB
  • Primjer uplatnog računa za grad Solin: HR6910010051740612003 HR68 1449 – OIB
  • Primjer uplatnog računa za općinu Dugopolje: HR3110010051758512000 HR68 1449 – OIB
  • Primjer uplatnog računa za općinu Podstrana: HR6510010051734112008 HR68 1449 – OIB
  • Primjer uplatnog računa za općinu Šolta: HR9010010051744712009 HR68 1449 – OIB
  • Primjer uplatnog računa za općinu Muć: HR9610010051708712000 HR68 1449 – OIB

Pronađite uplatni račun svog grada/općine, provjerite važeću stopu prireza za svoj grad/općinu i lako izračunajte iznos akontacije koju trebate uplatiti do 31.ožujka 2021. godine uz pomoć tablice izračuna koju smo vam pripremili, a možete je preuzeti ispod ove objave. 

HOK – izračun tromjesečne akontacije paušalnog poreza na dohodak i prireza.xlsx

Kalendar