Nadzorni odbor

 Split - sveti Duje

Djelokrug poslova Nadzornog odbora:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove ‘za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Split:

Nada Gavrić, predsjednica
Domagoj Matijašević

 

 

 Kalendar