Povijest

Split

Iako pripadano gradu starijem od 1700 godina, dio povijesti koji se odnosi na obrtništvo, gotovo je neistražen i nezabilježen.

Pa ipak, nesporno je da je razvoj zanatskih radnji svih mogućih zanata zapoćeo u Velom Varošu, na Lučcu i na Manušu, gdje su tradicionalno živjele težačke obitelji. Tako citiramo podatak iz knjige Ivana Mosettiga “100 godina Splitskog poduzetništva, trgovine i zanatstva” da je u gradu od 1870 – 1881 godine bilo registrirano 100 drvodjelaca, 99 kotlara, 90 postolara, 52 konopara, 25 brijača, 3 sedlara, 2 kišobranara i 1 kapar. Iz iste knjige dalje čitamo da je tijekom 20. stoljeća nastupio proces korjenite preobrazbe u životu grada. Mnogi običaji, način obrade, alata, terminologija,pa i pojedini zanati naprosto su isčezli iz svakidašnjeg života. Takva sudbina zadesila je npr. sedlarstvo, opančarstvo, kotlarstvo, konoparstvo…

Iz tog doba ostali su i neki nazivi koji su uz stanovitu transformaciju i danas u uporabi: kacavida, maca, vida, brokva, puntina ili šplanja i rašpa u limarskim, mehaničarskim ili drvodjelskim radnjama, ili pak pjati, teče, brinzin i pošade, te botilje, bocuni, tavaje i tavajoli, štrace i kanavace u tavernama, bufetima i oštarijama.

Plesni odbor obrtnika

Trgovačke radnje i prodavaonice “butige i zanaćije” zauzimale su prizemlja svih zgrada u užem centru grada. Na Pjaci i u ulicama oko nje bile su najvažnije splitske trgovine: Bonačić, Alujević, Pezzi, Terzić, Cukrov, Bužančić, Mikačić, Bonetti, Božić, Morpurgo… samo su neke od značajnijih prodavaonica u samom centru grada. I tako do 1968. godine.

 

Osnivači Udruženja – 1968. godina

PRVI PREDSJEDNIK: Mirko Lisica

UPRAVNI ODBOR:

Aćim Žunić

Branko Perković

Ante Svetina

Ante Rosandić

Drago Ozretić

Božidar Viskić

Marijan Rebić

Slavko Bulić

Ante Restović

Obrtnički dom

Citat iz Rješenja br. 10829/2-1968 izdanog u Zagrebu 11.11.1968. godine:

Uzima se na znanje izvještaj o osnivanju udruženja samostalnih zanatlija u Splitu, sa sjedištem u Splitu i područjem djelovanja na teritoriju općine Split, Brač, Hvar, Vis, Omiš, Trogir, Makarska i Sinj. Pod rednim brojem 548 upisuje se udruženje samostalnih zanatlija u Splitu, stiče svojstvo pravne osobe i može početi s radom“.

 

Godina 1988. – 20 godina Udruženja

Dana 7. prosinca 1988. godine povodom 20 godina Udruženja održana je svečana sjednica Skupštine Udruženja samostalnih privrednika na području općina Splita, Kaštela, Solina i Visa na kojoj je između ostalog donesena odluka o postavljanju Spomen ploče na Obrtničkom domu u Splitu. Na istoj su nabrojani obrtnici koji su svojom imovinom garantirali izgradnju Obrtničkog doma.

Spomen ploča

Predsjednici/e Udruženja (1968. – 2021.):

Mirko Lisica

Ivan Milašinović

Ante Bego

Davor Krstulović

Božo Terzić

Ante Božiković

Andro Kumarić

Ivo Ozretić

Marija Crmarić

Neven Kačić-Bartulović

Vilim Bujević

 Kalendar