Skupština

Split

Skupština Udruženja obrtnika Split je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjava je 37 predstavnika članova Udruženja. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Skupština donosi:
– Statut,
– Program rada,
– Odluku o visini doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa, Financijski proračun Udruženja,
– Odluku o raspisivanju i provođenju izbora, Poslovnik o radu Skupštine,
– odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja, odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva,
– imenuje i razrješava predsjednika Udruženja,
– imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja,
– imenuje i razrješava članove Upravnog odbora,
– imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora,
– bira i opoziva predstavnike u Skupštinu POK-a,
– odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.Kalendar