Stručna služba

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak- petak: 7,30 h – 15,30 h

 

Stručna služba Udruženja osnovana je za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova. Organizacija Stručne službe odgovara potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja.

Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke:
1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo,
2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,
3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,
4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.

Kontaktirajte Stručnu službu

 Kalendar