Sadržaj i forma potvrde primitka pisanog prigovora potrošača

Člankom 10. stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) propisano je da je trgovac dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

S obzirom na upite naših članova, zatražili smo od Ministarstva gospodarstva pojašnjenje o tome postoji li propisana forma potvrde primitka pisanog prigovora potrošača i koje sve podatke navedena potvrda mora sadržavati, te smo iz Ministarstva dobili odgovor “da je trgovac dužan potvrditi pisanim putem primitak pisanog prigovora, međutim, predmetni Zakon ne propisuje određenu formu potvrde pisanog primitka niti obavezne podatke koje bi ista trebala sadržavati“.

Naime, trgovcima je ostavljeno da samostalno odluče o formi potvrde, ali smo mišljenja da bi potvrda primitka trebala sadržavati najmanje osnovne podatke kao što su naziv i adresa trgovca koji izdaje potvrdu pisanog primitka, ime i adresu potrošača koji je podnio pisani prigovor te potpis trgovca koji je izdaje potvrdu“, zaključuje se u odgovoru Ministarstva gospodarstva.

Kalendar