Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/2020) – turistički vodiči

 
7. travnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/2020) kojim su, između ostalog, propisane izmjene za pružanje usluga turističkog vodiča.
 
Do ove izmjene Zakona, na što je Hrvatska obrtnička komora ustrajno upozoravala nadležne institucije, sve osobe s položenim ispitom za turističkog vodiča smatrale su se samozaposlenim osobama i nisu imale prava na potporu od HZZ-a kao nezaposlene osobe. Ovom izmjenom ta nelogičnost je ispravljena.
 
Člankom 73. stavkom 5. ovog Zakona propisano je da je turistički vodič obvezan pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu/ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl., što znači da se ishođenjem rješenja ne može smatrati da turistički vodič automatski obavlja samostalnu djelatnost.
 
Nadalje, izmjenom Zakona se uređuje izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, odnosno uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi ishodila takvo rješenje.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljen u NN 20/2020. nalazi se na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_42_887.html
 


Kalendar