Ceh uslužnog obrta

Sekcija urara u 2014. organizirano na jedan od strukovnih sajmova u inozemstvu

Dana 16. prosinca 2013. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Split održan je sastanak Sekcije urara na kojem je odlučeno da  Sekcija urara za 2014. godinu planira poticanje i sufinaciranje odlaska obrtnika urara na jedan od strukovnih sajmova u inozemstvu, te poticanje i sufinaciranje stručnog usavršavanja…

Na čelu Elektrostruke – Ivan Kegalj

Elektro struka – jedna od najsuvremenijih sekcija u čijem radu prateći tehnički napredak u tehnologiji rada dolazi do najčešćih promjena. Nastavak su nekadašnjih elektro i tv servisera, a trenutno je na čelu sekcije Ivan Kegalj.

Sekcija cvjećara planira još veći angažman na Prazniku cvijeća

Na sastanku Sekcije cvjećara održanom dana 22. studenog 2013. godine usvojen je Plan i program rada Sekcije cvjećara iz kojeg izdvajamo kako se, po uzoru na dosadašnju praksu, planira sudjelovanje na Prazniku cvijeća te eventualno u razgovoru sa predstavnicima trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o….

Obavljanje dimnjačarskih usluga u Gradu Splitu

Dimnjačarske zone definirane  su Zaključkom o utvrđivanju dimnjačarskih radnih područja (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 26/09) Cijene dimnjačarskih usluga u Gradu Splitu definirane su Rješenjem o određivanju cijena dimnjačarskih usluga za područje Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 06/03). Ovlašteni dimnjačari grada Splita po…

Fotografi zajedno sa cvjećarima i frizerima na ovogodišnjem Prazniku cvijeća

Na sastanku Sekcije fotografa Udruženja obrtnika Split održanom dana 16. prosinca 2013. godine odlučeno je da će u narednoj proračunskoj godini Sekcija nastojati sudjelovati na Prazniku cvijeća u Splitu, na način da se poveže sa Sekcijom cvjećara i Sekcijom frizera, kako bi ostvarili međusobnu suradnju…

< 1 18 19 20


Kalendar